Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców jednogłośną decyzją przyjęło do swojego grona Fundację NUTRICIA. Organizacja spełnia zapisane w Statucie Forum wymogi w zakresie jawności, przejrzystości, efektywności, a także partnerskiego traktowania beneficjentów.

Forum Darczyńców do tej pory zrzeszało 27 fundacji i stowarzyszeń. Od czerwca tego roku 28. organizacją członkowską została Fundacja NUTRICIA. Jako jedna z 45 fundacji korporacyjnych miała wkład w opracowanie dokumentu „Standardy działania fundacji korporacyjnych”.

Czynny udział Fundacji NUTRICIA w wypracowywaniu standardów był możliwy dzięki jej 21-letniemu doświadczeniu. Od początku swojego istnienia realizuje ona tę samą misję: „ochrona i promocja zdrowia poprzez żywienie”, skupiając się na trzech obszarach działalności: badaniach naukowych z zakresu żywienia człowieka, edukacji związanej z żywieniem oraz partnerstwa dla zmiany społecznej w obszarze żywienia. To jedna z najdłużej działających polskich fundacji korporacyjnych.

Wśród realizowanych przez Fundację działań wartych wyróżnienia jest aż 7 ogólnopolskich programów edukacyjnych (m.in. „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, „Czym skorupka za młodu…”), 5 edukacyjnych kampanii społecznych oraz ponad tysiąc wydarzeń edukacyjnych, dzięki którym dziesiątki tysięcy osób zostało objętych edukacją żywieniową. W czasie swojej wieloletniej działalności Fundacja NUTRICIA przyznała 103 granty na szkolenia laktacyjne, 65 grantów badawczych i promotorskich, a także zorganizowała 17 edycji kursu Evidence-Based Medicine, na których przeszkolono ponad 1000 młodych naukowców – lekarzy i pracowników opieki zdrowotnej. Dotychczasowe sukcesy są dla Fundacji najlepszą motywacją do dalszej działalności na rzecz rzetelnej edukacji żywieniowej polskiego społeczeństwa.

Dodatkowych informacji udzielają:

Agata Prorok

Fundacja NUTRICIA

tel. kom. 519 726 170

biuro@fundacjanutricia.pl

Martyna Kuczyńska

Biuro Prasowe Fundacji NUTRICIA

tel. kom: 517 477 236

fundacjanutricia@alertmedia.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress