Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje konkurs na granty badawcze. Zapraszamy do udziału w nim naukowców zajmujących się żywieniem człowieka. Badania powinny być z randomizacją, a badania kliniczne powinny spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. Projekty należy nadsyłać na wypełnionym formularzu w języku angielskim. Wszystkie aplikacje są poddawane szczegółowej analizie i ocenie przez członków Rady Naukowej Fundacji. Wybór projektów do finansowania odbywa się na podstawie przygotowanej przez Radę Naukową listy rankingowej wg kryteriów wymienionych w regulaminie. W ramach konkursu grantowego zapraszamy również do nadsyłania wniosków o granty promotorskie. Szczegóły dotyczące tegorocznej edycji konkursu można znaleźć tutaj.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress