OGŁASZAMY OTWARCIE NOWEGO KONKURSU GRANTOWEGO 2017.
PROCES SKŁADANIA APLIKACJI ZOSTAŁ JUŻ URUCHOMIONY I POTRWA DO 30 KWIETNIA 2017 R. DO GODZINY 23:59.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.


Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Granty na badania naukowe z zakresu żywienia człowieka
Fundacja NUTRICIA przyznaje trzy rodzaje grantów:

  1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
  2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.

    Więcej informacji o grantach badawczych i promotorskich w zakładce zasady i kryteria, a formularze aplikacyjne dostępne tutaj.
  3. Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

    Więcej informacji o tym jak składać wniosek o grant stypendialny znajduje się tutaj.

W razie pytań dot. grantów proszę kontaktować się z Anną Sobolewską:
anna.sobolewska@fundacjanutricia.pl
+48 22 55 00 068

W roku 2017 Fundacja będzie szczególnie wspierać projekty badań dotyczących problemu otyłości – poszukiwaniu jej przyczyn oraz metod zapobiegania i leczenia.


Ponadto Fundacja NUTRICIA finansuje projekty edukacyjne
Granty na edukację żywieniową
W ramach programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” co roku ogłaszamy konkurs grantowy na realizację działań edukacyjnych promujących ideę 1000 pierwszych dni już od poczęcia . Nasi grantobiorcy dzięki otrzymaniu wsparcia finansowego przez cały rok realizują aktywności w całym kraju, których odbiorcami są rodzice, przyszli rodzice i opiekunowie dzieci w pierwszych latach życia.
Więcej w zakładce 1000 pierwszych dni dla zdrowia oraz na stronie programu www.1000dni.pl.

Granty edukacyjne na szkolenia laktacyjne
Projekt jest realizowany od roku 2011 w odpowiedzi na rozporządzenie Ministra Zdrowia, mówiące o tym, że porada laktacyjna jest obligatoryjną częścią opieki nad matką w szpitalach położniczych. Projekt polega na udzieleniu dofinansowania dla szpitali w celu organizacji szkolenia z zakresu laktacji. Granty ułatwią tym placówkom wprowadzenie nowych standardów opieki okołoporodowej. Do wzięcia udziału zapraszamy wszystkie zainteresowane placówki.
Więcej informacji w zakładce Szkolenia laktacyjne

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress