GRANTY - FAQ

1Ile razy w roku jest organizowany konkurs?
Konkurs jest organizowany raz w roku i raz w roku są przyznawane granty. Termin nadsyłania wniosków upływa 30. czerwca. Wszyscy wnioskodawcy zostaną listownie poinformowani o decyzji w sprawie wniosku na przełomie września i października.
2Kto może składać wniosek o grant?
Każdy, kto dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz zapleczem (sprzętem, zespołem), koniecznym do przeprowadzenia badania. Swoje ogłoszenie kierujemy głównie do lekarzy zajmujących się żywieniem i dietetyków (specjalistów z zakresu żywienia człowieka).
3Jakie dokumenty muszę złożyć?
Oświadczenie oraz formularz aplikacji wypełniony w języku angielskim, wraz z niezbędnymi załącznikami (np. zgoda komisji bioetycznej) dostępny w zakładce Dokumenty. Wniosek powinien być sporządzony w formie pliku w formacie PDF i tak przesłany na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl
4Czy grantu muszą dotyczyć produktów firmy NUTRICIA?
Nie, wręcz przeciwnie – granty nie powinny być badaniami nad produktami (lub oceną skuteczności produktów) firmy NUTRICIA. Takie badania są prowadzone przez dział Research and Development w firmie NUTRICIA. Oczywiście dopuszczamy udział produktów w badaniach, ich zakup powinien być zaplanowany w budżecie. Fundacja nie dostarcza produktów firmy NUTRICIA do badań.
5Czy badanie musi być z randomizacją i mieć formę badania klinicznego?
Nie, badanie może być nieinterwencyjne, obserwacyjne. Wszystko zależy od tematyki badania i uzasadnienia.
6Co jest oceniane we wniosku?
Wybór projektów do finansowania odbywa się na podstawie przygotowanej przez Radę Naukową listy rankingowej wg kryteriów wymienionych w regulaminie zamieszczonym w zakładce Dokumenty.
7Dlaczego formularze dotyczące badań trzeba wypełnić w języku angielskim?
Jest to wymóg podyktowany założeniem, iż chcemy dofinansowywać badania osób, które są w stanie publikować w języku angielskim i w związku z tym pokazać polskie badania na forum międzynarodowym. Dlatego też postanowiliśmy promować i zachęcać do badań osoby, które biegle posługują się tym językiem.
8Czy wysokość przyznawanych grantów jest limitowana?
Granty naukowe są ograniczone do 250 000 PLN na okres maksymalnie 3 lat trwania badania (2 lata część badawcza, rok na publikacje). Granty promotorskie są ograniczone do 100 000 PLN na okres maksymalnie 3 lat trwania badania.
9Dlaczego niektóre badania nie dostają finansowania?
Fundacja dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i w związku z tym nie jesteśmy w stanie dofinansować wszystkich badań. Każdy projekt jest oceniany przez Radą Naukową złożoną z ekspertów i każdy projekt zostaje oceniony zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie, otrzymuje określoną liczbę punktów oraz ocenę ogólną.
10Czy można ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji konkursu?
Można. W przypadku braku kwalifikacji projektu do finansowania można dokonać poprawek w projekcie i złożyć go ponownie.
11Dlaczego nie można odwoływać się od oceny Rady Naukowej?
Rekomendacje i oceny Rady Naukowej są ostateczne, ponieważ w przeciwnym wypadku mogłoby dojść do przedłużającej się wymiany zdań, co uniemożliwiłoby zamknięcie konkursu na czas i wstrzymywałoby decyzję odnośnie pozostałych wniosków, także i tych pozytywnie rozpatrzonych. Natomiast zawsze można złożyć ponownie projekt w kolejnej edycji konkursu. Mamy świadomość, iż autorzy projektów mogą nie zgadzać się z opinią Rady Naukowej. Równocześnie jednak wiemy, iż nasi eksperci dokładają wszelkich starań, aby projekty oceniane były obiektywnie i rzetelnie i dlatego opieramy się na ich rekomendacjach.
12Czy konstruując budżet projektu należy uwzględniać VAT?
Tak, zgodnie z umową, kwoty ujęte we wniosku powinny być kwotami brutto, co oznacza, że muszą zawierać podatek VAT. W sytuacji, w której Jednostka uwzględni wartość podatku VAT w budżecie projektu, Fundacja pokryje koszt. W razie nieuwzględniania podatku VAT w budżecie projektu Fundacja nie pokryje tego podatku, a kwoty określone w budżecie będzie traktować jako kwoty brutto zawierające VAT, co odpowiednio zmniejszy budżet przeznaczony na przeprowadzenie badania.
13Co w sytuacji, gdy nie uda mi się uzyskać zgody Komisji Bioetycznej w momencie składania wniosku?
W przypadku gdy Komisja Bioetyczna nie wyda zgody do momentu zakończenia terminu składania wniosków, należy umieścić tę informację w formularzu i dosłać zgodę niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi od Komisji Bioetycznej.
14Co w sytuacji, gdy składam wniosek o grant promotorski a w momencie składania wniosku nie mam jeszcze otwartego przewodu doktorskiego?
Otwarty przewód doktorski jest niezbędny do rozpoczęcia finansowania projektu. Gdy ten warunek nie jest spełniony w momencie składania wniosku, proszę załączyć potwierdzenie z Jednostki, że przewód doktorski zostanie otwarty do grudnia w roku, w którym odbywa się konkurs grantowy.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress