Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje konkurs na granty badawcze.
Zapraszamy do udziału w nim naukowców zajmujących się żywieniem człowieka.
Projekty należy nadsyłać na wypełnionym formularzu w języku angielskim. Wszystkie aplikacje są poddawane szczegółowej analizie i ocenie przez członków Rady Naukowej Fundacji. Wybór projektów do finansowania odbywa się na podstawie przygotowanej przez Radę Naukową listy rankingowej wg kryteriów wymienionych w regulaminie.
W ramach konkursu grantowego zapraszamy również do nadsyłania wniosków o granty promotorskie oraz stypendia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress