Kurs Evidence Based Medicine (EBM)


Do kogo
Młodzi naukowcy - lekarze i pracownicy opieki zdrowotnej.
Rekrutacja na kurs EBM odbywa się poprzez rekomendacje, nie prowadzimy rekrutacji otwartej.

Opis projektu
Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje seminarium szkoleniowe pt.: „Zasady planowania badań naukowych w medycynie” poświęcone Evidence Based Medicine (EBM) czyli medycynie opartej na danych naukowych. Dwudniowy program seminarium obejmuje wykłady i warsztaty na temat zasad i praktyki prowadzenia badań klinicznych. Kierownikiem merytorycznym seminarium jest prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska. Patronat naukowy nad warsztatami objęła Klinika Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Za uczestnictwo w seminarium przyznawane są punkty edukacyjne (ok. 12 pkt. w zależności od ilości godzin).

Cel
Celem projektu jest przekazanie uczestnikom seminarium odpowiednich narzędzi, aby w przyszłości byli wstanie przyczynić się do rozwoju nauki. Uzyskują oni kompleksową wiedzę o tym, jak zorganizować i prowadzić badania naukowe, poznając przy tym praktyczne aspekty konstruowania budżetu, kwestii prawnych, kwestii etycznych, opracowania publikacji po badaniu i prezentacji wyników. Omawiane są też szczegółowo kwestie interpretacji i wykorzystywania w praktyce publikacji o innych badaniach, co pozwala uczestnikom seminarium ocenić wartość publikacji i doniesień medycznych oraz właściwie przełożyć je na codzienną praktykę lekarską.

Co osiągnelismy
Szkolenia prowadzone są corocznie od 2001 r. i cieszą się dużą popularnością. Są bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników. Docenione są zarówno przydatność przeprowadzonych zajęć jak i sposób ich przeprowadzenia przez wykładowców. Na wykłady zapraszani są także goście zagraniczni m.in. w 2012 r. mieliśmy przyjemność gościć na naszym seminarium dr Annette Plüddemann z EBM Centre z Oxfordu, która prowadziła wykład na temat testów diagnostycznych. W 2014 roku odbyła się specjalna międzynarodowa edycja kursu połączona z cyklicznym spotkaniem członków wieloośrodkowego projektu EarlyLife Nutrition . Wśród wykładowców EBM gościliśmy prof. Jana Brożka z McMaster University in Hamilton w Kanadzie oraz prof. Jodie Dodd z University of Adelaide z Australii.

Status projektu
Najbliższa edycja w kwietniu 2019

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress