Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.


Cele strategiczne Fundacji to:
1. Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności dążących do wypełnienia misji Fundacji.
2. Zapoczątkowywanie i wdrażanie pozytywnych zmian społecznych w trzech obszarach działania Fundacji.
3. Rozpowszechnienie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia w społeczeństwie dla większej świadomości jego roli w zachowaniu zdrowia.

Cele realizujemy w trzech obszarach:
• Wsparcie badań naukowych z zakresu żywienia
- Wspieranie projektów badawczych, w wyniku których powstaną nowe wytyczne dotyczące żywienia w zakresie: żywienia niemowląt i dzieci, zapobiegania chorobom i promocji zdrowia
- Stymulowanie projektów badawczych w tym zakresie
- Finansowanie stypendiów w ww. zakresie

• Wsparcie rozumienia przez społeczeństwo oraz środowisko medyczne roli żywienia w zdrowiu
- Współpraca z ekspertami w celu promowania istniejących i przyszłych wytycznych dot. żywienia
- Wyznaczanie działań PR promujących istniejące i przyszłe wytyczne dot. żywienia, w szczególności te powstałe dzięki grantom Fundacji
- Współpraca z lekarzami w celu promowania obecnych i przyszłych wytycznych dot. żywienia, w szczególności tych powstałych dzięki grantom Fundacji
- Organizacja szkoleń, sympozjów i konferencji naukowych, wspierających wizję Fundacji
- Finansowanie stypendiów we wspomnianym wcześniej zakresie
- Wspieranie działań upubliczniających i promujących wyniki badań finansowanych przez Fundację

• Partnerstwo dla szerokiej zmiany społecznej w obszarze żywienia
- Szkolenie ekspertów w dziedzinie żywienia, w celu zwiększenia świadomości społecznej i zainicjowania pozytywnych zmian
- Zaangażowanie w poprawę jakości opieki nad pacjentami i ich zdrowia za pomocą edukacji żywieniowej pracowników medycznych
- Inicjowanie programów, które opracowują i wdrażają standardy postępowania w Polsce, w szczególności dotyczących wymagających grup pacjentów: niemowląt i małych dzieci oraz pacjentów z zaburzeniami karmienia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress