„Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w Polsce. Stan obecny i prognoza do 2030 roku”

Fundacja NUTRICIA wspólnie z firmą doradczą KPMG oraz zespołem ekspertów medycznych przedstawiła w 2012. roku ważny raport na temat analizy chorobowości i umieralności spowodowanych przez cukrzycę oraz choroby sercowo-naczyniowe.

Celem opracowania było oszacowanie wielkości kosztów generowanych przez cukrzycę oraz choroby sercowo-naczyniowe w Polsce, a także prognoza tych kosztów do 2030 roku.

Główną część raportu stanowią szacunki dotyczące kosztów generowanych przez omawiane choroby. W opracowaniu wzięto pod uwagę nie tylko koszty bezpośrednie, związane z usługami medycznymi i lekarstwami, ale także koszty pośrednie, wynikające z utraconej produktywności osób chorych i zmarłych. Zgodnie z prognozami w 2030 roku całkowite koszty związane z ich leczeniem mogą wynosić ponad 100 mld zł rocznie. Konsekwencje błędów żywieniowych, które popełniamy we wczesnym dzieciństwie i powielamy w życiu dorosłym, obserwujemy w stanie zdrowia Polaków, jak i sytuacji ekonomicznej kraju.

Złe nawyki żywieniowe, szybkie tempo życia oraz brak odpowiedniej troski o kondycję fizyczną spowodowały w ostatnich latach znaczące nasilenie występowania chorób cywilizacyjnych w Polsce. Występowanie takich schorzeń jak cukrzyca czy choroby sercowo-naczyniowe jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że dotyczy już nawet co czwartego obywatela Polski.

Mamy nadzieję, że ten raport przyczyni się nie tylko do głębszego poznania skali problemów obecnie generowanych przez cukrzycę oraz choroby sercowo-naczyniowe, ale także do jeszcze lepszego planowania polityki prozdrowotnej w Polsce.

Pełna wersja raportu:
Raport_KPMG.pdf

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress