Fundacja NUTRICIA wspólnie z Fundacją MY Pacjenci przedstawiła dwa ważne raporty na temat profilaktyki pediatrycznej w Polsce:

Profilaktyka pediatryczna w Polsce z perspektywy rodziców małych dzieci
• Profilaktyka pediatryczna w Polsce.Konsekwencje i społeczne koszty zaniedbań. Organizacja i zasady finansowania. Rekomendacje.

Oba raporty zostały przedstawione podczas konferencji prasowej w dniu 12 grudnia 2014. Zrealizowano je w ramach projektu „Rodzice Razem”, na podstawie danych zebranych od ponad 1,6 tys. rodziców dzieci w wieku 0-5 lat, w sierpniu 2014 r. Dokumenty są podsumowaniem badań na temat jakości profilaktyki pediatrycznej w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dowiadujemy się z nich m.in. że aż 90% ankietowanych korzysta z publicznej służby zdrowia w dziedzinie pediatrii, szczególnie w zakresie szczepień ochronnych i bilansów.

Z raportów wynika również, że dostępność podstawowej pediatrycznej opieki zdrowotnej jest dobrze oceniana przez rodziców, niestety jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany: aż ¼ ankietowanych nie przestrzega kalendarza wizyt profilaktycznych, a 73% placówek POZ nie ma zwyczaju przypominania rodzicom o nich. Nie jest też właściwie określona w systemie POZ rola pielęgniarki pediatrycznej.

To tylko niektóre z wniosków, wynikających z raportów. Znalazły się w nich także rekomendacje, które pozwolą na wypracowanie skuteczniejszych rozwiązań, szczególnie w dziedzinie edukacji zdrowotnej i komunikacji pomiędzy rodzicami a placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Pełne wersje raportów dostępne są bezpłatnie tutaj:
Raport profilaktyka pediatryczna. Rodzice dla Zdrowia
Raport ekonomiczny. Rodzice dla Zdrowia

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress