STYPENDIA - FAQ

1Jak otrzymać stypendium Fundacji?
Należy złożyć wniosek o stypendium w ramach konkursu grantowego.
2Ile razy w roku jest organizowany konkurs?
Konkurs jest organizowany raz w roku (zgłoszenia do 30. czerwca, wyniki ogłaszane są w październiku). Fundacja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium w danym roku.
3Ile stypendiów jest przyznawanych?
Zależy to od środków finansowych Fundacji oraz liczby i jakości składanych wniosków.
4Jakie dokumenty muszę złożyć?
Formularz aplikacji wypełniony w języku angielskim, dostępny w zakładce Dokumenty oraz załączniki wymienione w formularzu. Należy go wysłać na dedykowany adres mailowy: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl lub pocztą na adres: Fundacja NUTRICIA ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa, Polska
5Kto może składać wniosek o stypendium?
Każdy naukowiec lub student, który chce zdobyć wiedzę i doświadczenie, umożliwiające w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
6Dlaczego formularze dotyczące badań trzeba wypełnić w języku angielskim?
Jest to wymóg podyktowany założeniem, iż chcemy dofinansowywać badania osób, które są w stanie publikować w języku angielskim i w związku z tym pokazać polskie badania na forum międzynarodowym. Dlatego też postanowiliśmy promować i zachęcać do badań osoby, które biegle posługują się tym językiem.
7Czy można ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji konkursu?
Można. W przypadku braku kwalifikacji projektu do finansowania można dokonać poprawek w projekcie i złożyć go ponownie.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress