Fundacja NUTRICIA finansuje projekty badawcze, które dotyczącą problematyki żywienia człowieka.

Konkurs grantowy jest przeprowadzany raz w roku. Informacja o otwarciu konkursu grantowego jest zamieszczana na stronie internetowej Fundacji oraz ogłaszana w prasie medycznej ogólnopolskiej.

Termin składania wniosków jest do 30 czerwca br. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o finansowanie projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.

Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.

W celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych formularz Wniosku oraz inne dokumenty muszą być sporządzane w języku angielskim. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym w zakładce „Dokumenty”. Tak przygotowany wniosek, z podpisami uprawnionych osób ze strony składającego wniosek i sporządzony w formie pliku w formacie PDF, należy przesłać na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl.


Szczegółowe zasady konkursu i kryteria oceny wniosków zostały opisane w regulaminie, który można pobrać tutaj.


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress