„Ocena wdrażania praktyk laktacyjnych w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej oraz sposobu żywienia dzieci od urodzenia do 12. miesiąca życia”.


Raport badawczy dotyczący karmienia piersią został opracowany przez prof. Barbarę Królak-Olejnik i dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z Fundacją NUTRICIA.

Badanie przeprowadzone zostało w latach 2014-2015 w 42 szpitalach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesiąca życia oraz na grupie 767 osób z personelu medycznego, a jego wyniki są reprezentatywne dla populacji dzieci urodzonych w tym okresie.

Według badania, kobiety w Polsce zbyt szybko przestają karmić naturalnie i potrzebują zorganizowanych form wsparcia w zakresie laktacji, nie tylko podczas pobytu w szpitalu, ale również po jego opuszczeniu. Jednocześnie z badania wynika, że najwyższy stopień realizacji standardów okołoporodowych występuje w szpitalach posiadających tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, a kobiety, które rodziły w tego typu placówkach dłużej karmią swoje dzieci piersią.

Realizacja standardów opieki okołoporodowej wprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia wciąż wymaga ulepszeń i konsekwentnej realizacji, a tylko tak kobiety karmiące mogą otrzymywać odpowiednie wsparcie oraz wiedzę z zakresu karmienia piersią, zwłaszcza po wypisie ze szpitala. Opieka laktacyjna, informowanie o korzyściach płynących z karmienia piersią oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tego procesu powinny stanowić trzon promocji karmienia naturalnego. Wytrwałość w realizacji standardów powinna pozwolić na skuteczne wykorzystanie potencjału polskich matek pragnących karmić naturalnie. Dlatego też tak ważne jest podwyższanie wiedzy personelu medycznego, który sprawuje opiekę nad matkami, po to by wydłużyć proces karmienia piersią w Polsce.

Wierzymy, że wyniki badania zwrócą uwagę na stan realizacji standardów opieki okołoporodowej w Polsce oraz zapoczątkują dyskusję społeczną na temat jego poprawy. Pozwoli to na podjęcie skutecznych działań edukacyjnych, stanowiących wsparcie dla kobiet pragnących karmić piersią.

Pełna wersja raportu:
Raport z badania standardy opieki okołoporodowej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress