Zaburzenia karmienia u dzieci – długofalowy plan wdrażania standardu postępowania w PolsceDo kogo
Program dla specjalistów: lekarzy (pediatrzy, gastroenterolodzy dziecięcy), dietetyków, psychologów i logopedów.

Opis projektu
Program, który został zainicjowany przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Piotra Sochy i dr n. med. Anny Rybak w odpowiedzi na potrzebę pomocy dzieciom zmagającym się z zaburzeniami karmienia. Składa się z czterech etapów:
1. Organizacja zespołu specjalistycznego w oparciu o klinikę Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”
2. Ocena skali problemu w Polsce, przygotowania kadry specjalistycznej- gastrologów, logopedów, psychologów i możliwości organizacyjnych w skali kraju.
3. Działania szkoleniowe w formie warsztatów dla odpowiednich specjalistów w wybranych regionach kraju
4. Stworzenie systemu opieki i profilaktyki zaburzeń karmienia
W etap trzeci – warsztatów szkoleniowych pt. „Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne”– zaangażowała się Fundacja Nutricia.

Cel
Celem jest przygotowanie zespołów specjalistycznych do opieki nad pacjentem z zaburzeniami karmienia. W skład zespołu wchodzą specjaliści: lekarze, dietetycy, psycholodzy i logopedzi. Nasze obecne możliwości diagnostyczno-terapeutyczne są jeszcze niedoskonałe, co przekłada się bezpośrednio na niewielką skuteczność opieki nad dzieckiem z zaburzeniami karmienia w Polsce, jednak konsekwentne przedstawianie tego problemu na warsztatach czy sympozjach, publikacje i prowadzone badania naukowe stopniowo pozwolą nam przybliżyć się i wprowadzić obowiązujący na świecie standard postępowania z dzieckiem z zaburzeniami karmienia.

Co osiągnęliśmy
W ośmiu największych miastach w Polsce przeprowadzono warsztaty dla lekarzy, dietetyków, psychologów i logopedów, w czasie których przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty zespołowego postępowania z dzieckiem z zaburzeniami karmienia.

Kolejnym etapem było uruchomienie stypendiów celowych, pozwalających uczestnikom warsztatów na 2-tygodniowy pobyt w IPCZD i współpracę z zespołem specjalistów od zaburzeń karmienia. Stworzenie kilku zespołów zajmujących się problemem zaburzeń karmienia u dzieci w poszczególnych makroregionach w Polsce zapewni nie tylko dobry dostęp do fachowej i pełnej opieki, ale także pozwoli uniknąć konsekwencji późno rozpoznanego problemu zaburzeń karmienia, jakimi są, między innymi, niedożywienie czy zaburzone interakcje w rodzinie.

Na podstawie danych światowych wiemy, że zespołowe postępowanie w terapii pacjentów z zaburzeniami karmienia pozwala uzyskać pozytywne wyniki leczenia u 90% pacjentów. Pionierski program warsztatów i spotkań zwrócił uwagę na skalę problemu zaburzeń karmienia. W efekcie przeprowadzenia projektu wyszkolono kilkudziesięciu specjalistów co stanowi podstawę do wprowadzenia kompleksowej opieki nad tą grupą pacjentów w wielu miejscach w Polsce.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress