Partnerstwo i Nauka

Fundacja Nutricia wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których rozwija się nauka w zakresie żywienia człowieka.

 

Granty badawcze są przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka, a stypendia przeznaczane są na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości podejmowanie badań naukowych w tym obszarze.

 

OSIĄGNIĘCIA

95 Grantów PRZEKAZANYCH NA PROJEKTY BADAWCZE I STYPENDIA

DZIAŁANIA W RAMACH OBSZARU

1 Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery Naukowej. Raport z badania społecznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018
2 Potrzeby i oczekiwania młodych naukowców związane z rozwojem zawodowej kariery Naukowej. Raport z badania społecznego, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2018

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.