Nowy Raport „Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci” 2022 r.

Twórcy

Raport powstał pod red. prof. dr hab. n. med. Piotra Sochy oraz  dr hab. inż. Anny Harton i stanowi  uzupełnienie oraz  aktualizację wcześniejszego wydania z 2014 r. 

Obszar

Celem raportu jest przedstawienie aktualnych norm i aspektów prawnych dotyczących żywności dedykowanej najmłodszym konsumentom. Materiał ten pozwala poszerzyć wiedzę na temat wrażliwości młodego organizmu, roli bezpieczeństwa żywności w okresie 1000 pierwszych dni życia dziecka oraz potencjalnych zagrożeń związanych z dostarczaniem nadmiernych ilości zanieczyszczeń z dietą.

Najważniejsze wnioski

 • Początkowy okres życia dziecka, czyli 1000 pierwszych dni, jest kluczowym czasem, kształtującym jego metabolizm oraz wpływającym na zdrowie w późniejszym życiu, dlatego warto zadbać o to, by jego dieta była prawidłowo zbilansowana i bezpieczna.
 • Grupą konsumentów szczególnie wrażliwą na działanie zanieczyszczeń w żywności są niemowlęta i małe dzieci, których wciąż dojrzewający organizm ma ograniczone zdolności do ochrony przed nimi.
 • Liczne badania dowodzą, że obecność zanieczyszczeń w żywności może negatywnie wpływać na zdrowie dzieci oraz podnosić ryzyko wystąpienia chorób w dalszych latach życia.
 • Zgodnie z prawem żywność przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci musi odpowiadać na unikalne potrzeby i ograniczenia dojrzewającego organizmu, spełniając ściśle określone normy bezpieczeństwa, często bardziej rygorystyczne niż w przypadku żywności ogólnego spożycia.
 • Potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci jest żywność ze wskazaniem wieku na opakowaniu (np.  po 6., po 9., po 12. miesiącu), co gwarantuje, że produkty te odpowiadają na wyjątkowe potrzeby najmłodszych i są dla nich bezpieczne.

 

Raport "Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci" Pobierz pliki

Raporty pediatryczne

Twórcy

Fundacja Nutricia wraz z Fundacją MY Pacjenci.

Obszar

Raporty są podsumowaniem badań na temat jakości profilaktyki pediatrycznej w publicznym systemie ochrony zdrowia w Polsce.

Zasady

 • Dostępność podstawowej pediatrycznej opieki zdrowotnej jest dobrze oceniana przez rodziców, niestety jej potencjał nie jest w pełni wykorzystywany.
 • ¼ ankietowanych nie przestrzega kalendarza wizyt profilaktycznych,
 • 73% placówek POZ nie ma zwyczaju przypominania rodzicom o wizytach profilaktycznych ich dzieci.
Raport profilaktyka pediatryczna. Rodzice dla Zdrowia Pobierz pliki
Raport ekonomiczny. Rodzice dla Zdrowia Pobierz pliki

Raporty ekonomiczne

Twórcy

Fundacja Nutricia wraz z firmą doradczą KMPG i zespołem ekspertów medycznych.

Obszar

Celem opracowania było oszacowanie wielkości kosztów generowanych przez cukrzycę oraz choroby sercowo-naczyniowe w Polsce, a także prognoza tych kosztów do 2030 roku.

Najważniejsze wnioski

 • Zgodnie z prognozami w 2030 roku całkowite koszty związane z leczeniem cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych w Polsce mogą wynosić ponad 100 mld zł rocznie.
Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów I innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy I chorób sercowo-naczyniowych w polsce. Stan obecny I prognoza do 2030 roku” Pobierz pliki

Pozostałe raporty

Twórcy

Fundacja Nutricia wraz ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowego Żywienia Dzieci „Zdrowe Pokolenia”.

Obszar

Celem raportu jest przywołanie obowiązujących norm, przedstawienie zagrożeń oraz pokazanie specyficznych potrzeb żywieniowych najmłodszych Polek i Polaków, którzy zaczynają swoją kulinarną przygodę z kolejnym pokarmem po mleku matki.

Najważniejsze wnioski

 • Początkowy okres życia dziecka, zwłaszcza pierwsze 1 000 dni, jest kluczowym czasem, kształtującym jego metabolizm oraz wpływającym na zdrowie w późniejszym życiu.
 • Szczególnie w tym okresie, niemowlęta i małe dzieci ze względu na intensywny rozwój i niedojrzały w pełni organizm, mają specyficzne i inne niż dorośli potrzeby żywieniowe.
 • Bezpieczeństwo żywności stosowanej w żywieniu niemowląt i małych dzieci powinno być rozumiane jako zapewnienie jej wysokiej jakości i dopasowania do potrzeb organizmu, umożliwiając jego prawidłowy rozwój.
Raport "Bezpieczeństwo żywności a potrzeby żywieniowe niemowląt i małych dzieci" Pobierz pliki
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.