Żywienie dzieci w wieku 6-12 miesięcy

Badanie pod kierunkiem Dr Anny Stolarczyk i Prof. Piotra Sochy z Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” pt. „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” zostało przeprowadzone na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie 317 niemowląt.

Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała i wybranych wskaźników badań krwi oraz ocenę sposobu żywienia niemowląt i zwyczajów żywieniowych odnosząc się do aktualnego schematu żywienia niemowląt.
Opis narzędzi badawczych Pobierz pliki
Opis zastosowanych analiz Pobierz pliki

Żywienie dzieci w wieku 13-36 miesięcy

Badanie pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” zostało przeprowadzone na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie 400 dzieci w wieku 13–36 miesięcy.

Obejmowało ono ocenę stanu odżywienia dzieci w oparciu o dane na temat wzrostu, masy ciała, stanu zdrowia i aktywności dziecka oraz ocenę sposobu żywienia dzieci, w tym ich zachowań i preferencji żywieniowych. Dane te odnoszono do standardów WHO oraz aktualnych zaleceń żywieniowych. Eksperci zbadali także wpływ wykształcenia rodziców i miejsca zamieszkania na sposób żywienia dzieci.

Wyniki badania Pobierz pliki
Study report in English Pobierz pliki

Żywienie dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia

Badanie pod kierunkiem prof. Haliny Weker z Instytutu Matki i Dziecka pt. „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku od 5. do 36. miesiąca życia”. To ogólnopolskie badanie, dotyczące stanu odżywienia oraz sposobu żywienia polskich dzieci zrealizowane w 2016 roku przez Instytut Matki i Dziecka. Projekt badawczy został zainicjowany i sfinansowany przez Fundację Nutricia. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1059 rodziców niemowląt i małych dzieci z całej Polski

Informacja prasowa Pobierz pliki
Wybrane wnioski z badania Pobierz pliki
Szczegółowy RAPORT z badania Pobierz pliki
Study report in English Pobierz pliki
Załączniki do projektu badania Pobierz pliki

Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy

Opracowany przez dr inż. Danutę Gajewską i prof. Barbarę Królak-Olejnik, we współpracy z Fundacją Nutricia, raport pt. „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia matek karmiących piersią dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy” opisuje wyniki badań nad dietą mam karmiących i jej wpływ na ich zdrowie.

Badanie przeprowadzone w 2014 roku na grupie 250 kobiet, w tym 183 kobiet karmiących wyłącznie piersią oraz 67 kobiet stosujących karmienie mieszane (łączne karmienie piersią oraz stosowanie mleka modyfikowanego). Badanie obejmowało wywiad i testy laboratoryjne. Jego celem była ocena sposobu żywienia i zwyczajów żywieniowych, ocena wartości odżywczej diety matek karmiących oraz ocena ich stanu odżywienia na podstawie wskaźników antropometrycznych i wybranych wskaźników badań z krwi.

Z badania wynika, że kobietom w okresie laktacji brakuje odpowiedniego wsparcia w zakresie poradnictwa żywieniowego, a w ich diecie istnieje wiele nieprawidłowości. Dlatego też tak ważne jest prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie prawidłowego żywienia, skierowanej do kobiet w czasie ciąży i podczas karmienia piersią, ale przede wszystkim do personelu medycznego, który powinien stanowić wsparcie dla matek także w zakresie żywienia w tym szczególnym okresie

Raport z badania odżywiania kobiet karmiących piersią Pobierz pliki

STANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ

Raport badawczy dotyczący karmienia piersią został opracowany przez prof. Barbarę Królak-Olejnik i dr inż. Danutę Gajewską we współpracy z Fundacją Nutricia.

Badanie przeprowadzone zostało w latach 2014-2015 w 42 szpitalach, na łącznej grupie 1679 matek dzieci do 12. miesiąca życia oraz na grupie 767 osób z personelu medycznego, a jego wyniki są reprezentatywne dla populacji dzieci urodzonych w tym okresie.

Według badania, kobiety w Polsce zbyt szybko przestają karmić naturalnie i potrzebują zorganizowanych form wsparcia w zakresie laktacji, nie tylko podczas pobytu w szpitalu, ale również po jego opuszczeniu. Jednocześnie z badania wynika, że najwyższy stopień realizacji standardów okołoporodowych występuje w szpitalach posiadających tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku”, a kobiety, które rodziły w tego typu placówkach dłużej karmią swoje dzieci piersią.

Raport z badania standardy opieki okołoporodowej Pobierz pliki
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.