Program charytatywny

W Polsce istnieją różne placówki mające na celu opiekę nad potrzebującymi i porzuconymi dziećmi. Są to m. in. Interwencyjne Ośrodki Preadopcyjne. Trafiają do nich porzucone noworodki i niemowlęta, pozbawione czasowo lub trwale opieki rodziców. Celem funkcjonowania IOP jest umożliwienie dzieciom powrotu do rodziców biologicznych lub powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

 

W 2020 roku Fundacja podjęła współpracę z dwoma ośrodkami (Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli w Łodzi za pośrednictwem Fundacji Gajusz, Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Częstochowie). W 2021 na stałe do programu dołączył także ośrodek w Olsztynie (Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną). Program jest zgodny z misją Fundacji. Podopieczni ośrodków to zarówno zdrowe, jak i chore dzieci, o których potrzeby żywieniowe w możliwie najpełniejszym zakresie stara się zadbać Fundacja.

 

Program realizowany jest poprzez:

 

  • przekazywanie produktów żywnościowych podopiecznym ośrodków zgodnie z ich zapotrzebowaniem,
  • edukację personelu placówek o roli żywienia w 1000 Pierwszych Dni.

 

W całym 2020 roku przekazaliśmy 9671 produktów żywnościowych, natomiast do połowy 2021 już 8371 zapewniając tym samym wsparcie żywieniowe blisko 50 podopiecznym z wyżej wymienionych placówek.

 Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.