Stypendia

Stypendia Fundacji Nutricia są przyznawane specjalistom w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

ZASADY

  • Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 1 roku
  • Maksymalna kwota stypendium to 75 000 zł na rok, czyli 6250 PLN/miesiąc (brutto). Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kilku stypendystów.
  • Stypendium przyznawane przez Fundację Nutricia może dotyczyć wyjazdu stypendysty za granicę.
  • Wnioski o stypendia przyjmowane są w trybie konkursu grantowego do 30 czerwca br.
  • Fundacja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium w danym roku.

DOKUMENTY

Formularz aplikacji należy wypełnić w języku angielskim. W razie potrzeby można dodawać wiersze w formularzu. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem prosimy o kontakt.

Formularz aplikacji pobierz plik lub zobacz plik

Umowa o stypendium naukowe pobierz plik lub zobacz plik

Kryteria oceny wniosku o stypendium naukowe pobierz plik lub zobacz plik pobierz plik lub zobacz plik

1 Jak otrzymać stypendium Fundacji?

Należy złożyć wniosek o stypendium w ramach konkursu grantowego.

2 Ile razy w roku jest organizowany konkurs?

Konkurs jest organizowany raz w roku (zgłoszenia do 30. czerwca, wyniki ogłaszane są w październiku). Fundacja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium w danym roku.

3 Ile stypendiów jest przyznawanych?

Zależy to od środków finansowych Fundacji oraz liczby i jakości składanych wniosków.

4 Jakie dokumenty muszę złożyć?

Oświadczenie abstrakt wniosku, a po kwalifikacji do II tury konkursu również formularz aplikacji wypełniony w języku angielskim, wraz z niezbędnymi załącznikami (np. zgoda komisji bioetycznej) dostępny w zakładce Dokumenty. Abstrakt, a następnie wniosek powinny być sporządzone w formie pliku w formacie PDF i tak przesłany na adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl

5 Kto może składać wniosek o stypendium?

Każdy naukowiec lub student, który chce zdobyć wiedzę i doświadczenie, umożliwiające w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

6 Dlaczego formularze dotyczące badań trzeba wypełnić w języku angielskim?

Jest to wymóg podyktowany założeniem, iż chcemy dofinansowywać badania osób, które są w stanie publikować w języku angielskim i w związku z tym pokazać polskie badania na forum międzynarodowym. Dlatego też postanowiliśmy promować i zachęcać do badań osoby, które biegle posługują się tym językiem.

7 Czy można ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji konkursu?

Można. W przypadku braku kwalifikacji projektu do finansowania można dokonać poprawek w projekcie i złożyć go ponownie.

 

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.