STYPENDIA

Stypendia Fundacji Nutricia są przyznawane specjalistom w celu zdobycia niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości wdrażanie nowych procedur i metod leczenia żywieniowego oraz inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

ZASADY

  • Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 1 roku
  • Maksymalna kwota stypendium to 75 000 zł na rok, czyli 6250 PLN/miesiąc (brutto). Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kilku stypendystów.
  • Stypendium przyznawane przez Fundację Nutricia może dotyczyć wyjazdu stypendysty za granicę.
  • Wnioski o stypendia przyjmowane są w trybie konkursu grantowego do 30 czerwca br.
  • Fundacja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium w danym roku.

DOKUMENTY

Formularz aplikacji należy wypełnić w języku angielskim. W razie potrzeby można dodawać wiersze w formularzu. W przypadku pytań lub problemów z wypełnieniem prosimy o kontakt.

Formularz aplikacji pobierz plik lub zobacz plik

Umowa o stypendium naukowe pobierz plik lub zobacz plik

Kryteria oceny wniosku o stypendium naukowe pobierz plik lub zobacz plik pobierz plik lub zobacz plik

1Jak otrzymać stypendium Fundacji?
2Ile razy w roku jest organizowany konkurs?
3Ile stypendiów jest przyznawanych?
Zależy to od środków finansowych Fundacji oraz liczby i jakości składanych wniosków.
4Jakie dokumenty muszę złożyć?
Formularz aplikacji wypełniony w języku angielskim, dostępny w zakładce Dokumenty oraz załączniki wymienione w formularzu. Należy go wysłać na dedykowany adres mailowy: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl lub pocztą na adres: Fundacja Nutricia ul. Bobrowiecka 8 00-728 Warszawa, Polska
5Kto może składać wniosek o stypendium?
Każdy naukowiec lub student, który chce zdobyć wiedzę i doświadczenie, umożliwiające w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
6Dlaczego formularze dotyczące badań trzeba wypełnić w języku angielskim?
Jest to wymóg podyktowany założeniem, iż chcemy dofinansowywać badania osób, które są w stanie publikować w języku angielskim i w związku z tym pokazać polskie badania na forum międzynarodowym. Dlatego też postanowiliśmy promować i zachęcać do badań osoby, które biegle posługują się tym językiem.
7Czy można ponownie złożyć projekt w kolejnej edycji konkursu?
Można. W przypadku braku kwalifikacji projektu do finansowania można dokonać poprawek w projekcie i złożyć go ponownie.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.