Rozstrzygnięcie konkursu grantowego 2018

Tegoroczna edycja konkursu grantowego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do konkursu zgłoszono aż 42 wnioski, a spośród nich wyłoniono 4 zwycięzców, których projekty zostaną sfinansowane przez Fundację NUTRICIA. 

 

Tegoroczni zwycięzcy

W ocenie wniosków pod uwagę brane były różnorodne kryteria, m.in. hipoteza badawcza, cel badań i ich metodyka. Decyzje oparte były na ocenie wniosku badawczego, dorobku naukowego i założeń organizacyjno-finansowych projektu. Zwycięzców, spośród rekomendacji przedstawionych przez Radę Naukową Fundacji, wyłonił Zarząd Fundacji. Granty badawcze na projekty, które będą realizowane od 2019 roku, otrzymały:

  1. Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  2. Zakład Farmakologii Uzależnień Instytut Farmakologii PAN
  3. Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  4. Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej
 

Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem

To już 23. edycja konkursu grantowego. Fundacja NUTRICIA co roku wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do jej misji, czyli ochrony, promocji i zapewnienia zdrowia poprzez żywienie. Organizowany konkurs skierowany jest do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz dietetyków. Do tej pory łącznie przyznano już 72 granty i 9 stypendiów. Dzięki nim Fundacja NUTRICIA udziela wsparcia finansowego projektom badawczym, w wyniku których powstają m.in. nowe wytyczne w zakresie żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

Więcej informacji na temat grantów można znaleźć w zakładce: www.fundacjanutricia.pl/granty-i-stypendia/

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.