Ruszyła 25. edycja konkursu grantowego Fundacji Nutricia!

Aż 75 grantów na badania naukowe i 9 stypendiów przyznała od początku swojej działalności polskim naukowcom Fundacja Nutricia. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu grantowego po raz pierwszy nakreśliliśmy preferowane obszary tematyczne zgodne z nową misją Fundacji.

Fundacja Nutricia od początku swojej działalności wspiera finansowo projekty badawcze oraz sponsoruje stypendia, w wyniku których w Polsce rozwija się nauka w zakresie żywienia człowieka. Konkurs grantowy należy do najstarszych w kraju, a jego wysoką jakość i wpływ na rozwój nauki zapewnia merytoryczna ocena niezależnej Rady Naukowej.

Od 2019 r. misją Fundacji Nutricia jest edukacja o roli żywienia na różnych etapach życia człowieka, dlatego uczestnicy 25. jubileuszowej edycji konkursu grantowego będą mogli ukierunkować swoje badania na jeden z obszarów działalności edukacyjnej Fundacji: żywienie dzieci i niemowląt, osób chorych lub starszych.

Kto może składać wniosek o grant?

Konkurs grantowy Fundacji Nutricia kierowany jest do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka. 

W ramach konkursu przydzielane są : 

  1. Granty badawcze – skierowane do doświadczonych badaczy w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka 
  2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora 
  3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców, przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.

Procedura konkursowa

Aby wziąć udział w konkursie uczestnicy powinni wypełnić w j. angielskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie Fundacji: https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/rodzaje-grantow.

Wniosek może dotyczyć badania z dowolnego tematu z obszaru żywienia człowieka. Jednocześnie w tegorocznej edycji konkursu zostały określone 3 tematy preferowane :

  • Alergia na pokarm u niemowląt i małych dzieci 
  • Wpływ leczenia żywieniowego na rehabilitację po udarze mózgu 
  • Wpływ żywienia medycznego na profilaktykę i/lub leczenie pacjentów po urazach kostnych w grupie osób starszych.

Podpisany i zapisany w formacie PDF wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany na dedykowany adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia.pl do 30.06.2020 do godz. 23.59.

Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o ew. finansowaniu projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.

Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd Fundacji Nutricia na podstawie uchwały Rady Naukowej, kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.

Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu grantowego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do przeczytania szczegółowych informacji na naszej stronie internetowej https://fundacjanutricia.pl/dzialalnosc/rodzaje-grantow oraz do kontaktu z Michałem Sawickim (michal.sawicki@fundacjanutricia.pl)

Dokumenty do pobrania

Regulamin Konkursu Grantowego Fundacji Nutricia 2020
Formularz grant promotorski_2020
Formularz grant badawczy_2020

Dowiedz się, jak aplikowaćSerwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.