Otwarcie konkursu grantowego 2019!

Fundacja NUTRICIA wspiera finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie.

Kto może składać wniosek o grant?


Konkurs kierujemy głównie do lekarzy i badaczy zajmujących się tematyką żywienia oraz specjalistów z zakresu żywienia człowieka.


3 rodzaje grantów, udzielanych przez Fundację:


1. Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka


2. Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora


3. Stypendia naukowe (max. rok) – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.Termin składania aplikacji: 30 czerwca 2019.


Procedura składania wniosku o grant:


1. Konkurs grantowy 2019 jest już otwarty.


2. Wniosek powinien być sporządzony na formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej Fundacji w zakładce Granty → Dokumenty { www.fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/ } .


3. Formularz Wniosku musi być wypełniony w języku angielskim, w celu zapewnienia możliwości upowszechniania badań i ich wyników na forach międzynarodowych


4. W momencie składania wniosek powinien być podpisany przez uprawnione osoby oraz zawierać wskazane w nim załączniki


5. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać wysłany w formacie PDF na dedykowany adres elektroniczny Fundacji: granty.naukowe@fundacjanutricia..


6. Proces składania aplikacji trwa do 30 czerwca 2019 r. do godziny 23:59.


7. Okres od zamknięcia konkursu do podjęcia decyzji o ew. finansowaniu projektu badawczego trwa ok. 4 miesięcy.


8. Decyzję o przyznaniu środków na finansowanie projektu badawczego podejmuje Zarząd na podstawie uchwały Rady Naukowej Fundacji, kwalifikującej projekt do finansowania. Rada Naukowa zastrzega sobie możliwość podjąć decyzję o nie finansowaniu żadnego ze zgłoszonych do konkursu projektów z powodu niewystarczającego poziomu naukowego wnioskowanych projektów lub z innej ważnej przyczyny.


9. Wszystkie osoby składające aplikacje zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu grantowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat grantów można skorzystać ze strony internetowej Fundacji: www.fundacjanutricia.pl/informacje-ogolne/ oraz zapoznać się z regulaminem konkursu grantowego, w zakładce „Dokumenty” www.fundacjanutricia.pl/granty-dokumenty/


Serdecznie zachęcamy do składania aplikacji!


Kontakt:


Anita Laskowska


Specjalista ds. Projektów


anita.laskowska@fundacjanutricia.pl


tel. 789 251 648

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.